+30 2241076900 / 6944749824 info@giallouridis.gr

Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2017» θα υλοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2017. Εν αναμονή της προκήρυξης λοιπόν, πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν σταματήσει κάθε επισκευή – συντήρηση του σπιτιού τους περιμένοντας την επιδότηση, ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά την απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα αλλά και ενέργεια.
Θυμίζουμε ότι στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» μπορούν να ενταχθούν νοικοκυριά που πληρούν τα εξής:

 • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια (λαμβάνεται υπόψη οικογενειακό, ατομικό εισόδημα και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών) και
 • Ο προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης δεν θα υπερβαίνει τα 250€/τ.μ. με ανώτατο όριο τις 25.000€.

Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει 40.000 νοικοκυριά και αναμένεται ότι οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 200.000. Επομένως πολλοί είναι αυτοί που θα μείνουν χωρίς επιδότηση.

Τι πρέπει να κάνω για να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ως ενεργειακοί επιθεωρητές που θα αναλάβουμε:

 • Την ενημέρωση σας ως σύμβουλος έργου.
 • Θα διενεργήσουμε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και θα καταγράψουμε τις παρεμβάσεις εκείνες που αποδίδουν το μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας.
 • Θα ετοιμάσουμε τα δικαιολογητικά για την κατάθεση του φακέλου σας.
 • Θα αναλάβουμε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής σας.
 • Θα προετοιμάσουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τράπεζα σε περίπτωση που επιθυμείτε τη συμμετοχή σας να την καλύψετε με λήψη δανείου. Σημειώνεται ότι το δάνειο είναι προαιρετικό, το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) και η διάρκεια αποπληρωμής του είναι από 4 έως 6 έτη.
 • Θα αναλάβουμε, την κατασκευή όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 • Θα διενεργήσουμε τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και θα αναλάβουμε τη μετέπειτα τεχνική υποστήριξη σε ότι χρειαστείτε.

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος;

 • Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας.
 • Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα( προαιρετικά, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου).
 • Έκδοση πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
 • Υποβολή των δικαιολογητικών.
 • Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου.
 • Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (προαιρετικό).
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων.
 • Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Τελική εκταμίευση.

Μπορώ να επιδοτηθώ για διαμέρισμα;

Ναι. Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει τις εξής κατηγορίες κατοικιών:

 • Μονοκατοικία,
 • Μεμονωμένο διαμέρισμα,
 • Πολυκατοικία (το σύνολο των διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως κατοικία).

Προσοχή:
Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, επιλέξιμη θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Μπορεί μια επιχείρηση να χρηματοδοτηθεί;
Όχι,γιατί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που έχουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα μιας κατοικίας καθώς επίσης δικαίωμα θα έχει και ο επικαρπωτής της.

Τι εισόδημα πρέπει να έχω για να πάρω τη χρηματοδότηση;
Δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο. Όμως ανάλογα με το εισόδημα του κάθε ωφελούμενου και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της οικογένειας καθορίζεται και το ύψος της επιδότησης με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 70%. Για εισόδημα όμως, πάνω από 35.000€ ατομικό ή 45.000€ οικογενειακό το ποσοστό επιχορήγησης είναι μηδενικό αλλά παρέχεται στον δικαιούχο 100% άτοκο δάνειο και επίσης καλύπτονται 100% όλα τα έξοδα του μηχανικού (δηλαδή οι δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και η αμοιβή του συμβούλου έργου).

Το ακίνητό μου είναι αυθαίρετο μπορώ να ενταχθώ;
Όχι. Το πρόγραμμα έχει απαραίτητη προϋπόθεση τη νομιμότητα όλου του ακινήτου. Άρα θα πρέπει να προηγηθεί η νομιμοποίηση του αυθαιρέτου πριν την υποβολή φακέλου.

Προσοχή:
Tο ίδιο ισχύει κι αν υπάρχει οικοδομική άδεια η οποία δεν έχει τηρηθεί και υπάρχει και μία αυθαίρετη κατασκευή (π.χ. προσθήκη δωματίου, κλείσιμο βεράντας κλπ).

Μπορώ να κάνω μόνος μου την αίτηση για να γλιτώσω τα έξοδα του μηχανικού;
Ναι, θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά μόνος του. Προαιρετικά θα μπορεί να αναθέσει όλα τα διαδικαστικά θέματα ( υποβολή της αίτησης, κατάθεση δικαιολογητικών, παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας) σε μηχανικό – σύμβουλο έργου. Η αμοιβή του σύμβουλου έργου θα καλυφθεί 100% από το πρόγραμμα χωρίς να επιβαρυνθεί ο δικαιούχος.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσω για να είμαι έγκαιρα έτοιμος;

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριo,
 • Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. βεβαίωση μηχανικού για κατοικία προ του έτους 1955, δήλωση αυθαιρέτου στο νόμο 4178/13 κ.αλ.),
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος,
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1),
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9),
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2).

Πηγή: www.kataskevesktirion.gr