+30 2241076900 / 6945271119 info@giallouridis.gr
+30 2241076900 / 6945271119 info@giallouridis.gr

Άδεια Λειτουργίας της Βιομηχανίας Ροδοπάγ

Άδεια Λειτουργίας της Βιομηχανίας Ροδοπάγ

Το γραφείο μας ανέλαβε εξολοκλήρου την σύνταξη του φακέλου με όλες τις απαραίτητες μελέτες, σχέδια και πιστοποιητικά και ολοκλήρωσε  με συνέπεια τα εξής:

1) Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας [καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)] και

2) Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Μηχανολογικής Επέκτασης στην Βιομηχανία παραγωγής, συσκευασίας και εκμετάλλευσης παγοκύβων της εταιρίας Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΠΑΓ Ο.Ε.»

 

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

05/12/2016