+30 2241076900 / 6945271119 info@giallouridis.gr
+30 2241076900 / 6945271119 info@giallouridis.gr

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στο Irene Palace 4*

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στο Irene Palace 4*

Το γραφείο μας παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην ξενοδοχειακή μονάδα 4* αστέρων που βρίσκεται στα κολύμπια της Ρόδου.

Για την εκτέλεση του  παραπάνω έργου βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της μονάδας 75 ώρες ετησίως όπως προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτήν.

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

04/12/2016