+30 2241076900 / 6945271119 info@giallouridis.gr
+30 2241076900 / 6945271119 info@giallouridis.gr

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στο Amanda Colossos Resort

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στο Amanda Colossos Resort

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στην ολική ανακαίνιση και εκσυχρονισμό ενός εκ των ιστορικότερων και μεγαλύτερων ξενοδοχείων της Ρόδου. Επιβλέψαμε, καθοδηγήσαμε και συντονίσαμε σε θέματα Ασφάλειας & Υγιεινής στην εργασία,
6 εταιρείες/συνεργεία με συνολικά 100 άτομα προσωπικό.

 

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

18/08/2017